ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

รายละเอียดงาน

 • สามารถวิเคราะห์ Market Research และการตลาดของคู่แข่งได้
 • สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านแผนการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดทิศทางของแผนการตลาดกับฝ่ายขาย
 • มีความคิดริเริ่มและประยุกต์คิดแผนการตลาดต่าง ๆ ให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
 • สนับสนุนรายละเอียด และทุก ๆ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 28 – 40 ปี เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดกลุ่มโมเดิร์นเทรด หรือ วัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะและความชำนาญด้านการใช้ Office, (Excel, Word, PowerPoint)

E-mail                   :               hr@karatfaucet.com

ตำแหน่ง : ผู้แทนขายโครงการ (กรุงเทพ)

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลงานด้านการวางสเปคและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับงานโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ติดต่อวางสเปคสินค้ากับผู้ออกแบบ สถาปนิก และเจ้าของโครงการ
 • 
ประสานงานทีมฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีใจบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง รอบคอบ ขยัน อดทน
 • มีความมั่นใจในตนเอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อ
คุณภูริวัจน์ เลิศกุลธนวัฒน์, คุณศิริรัตน์ ศรีค้อย / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
888/157-159 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  10330
โทร : 02-253-6786-88, 061-823-9625 
แฟกซ์ : 02-255-5331-2
Email : hr@karatfaucet.com


ตำแหน่ง : พนักงานแนะนำสินค้า PC

สถานที่ปฏิบัติงาน
ลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรด (โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ , บุญถาวร, ดูโฮม)

ร้านค้ากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18-36 ปี
 • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อ
คุณภูริวัจน์ เลิศกุลธนวัฒน์, คุณศิริรัตน์ ศรีค้อย / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
888/157-159 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  10330
โทร : 02-253-6786-88, 061-823-9625 
แฟกซ์ : 02-255-5331-2
Email : hr@karatfaucet.com

วิศวกรประกันคุณภาพ (QA Engineer)

รายละเอียดงาน

 • บริหารงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงาน มอก. ให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมาตรฐานกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่ มอก.กำหนด
 • ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที่ มอก.กำหนด
 • วางแผนและควบคุมระบบการบริหารคุณภาพ (QMS) ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001)
 • กำหนดแผนและดำเนินการขอ มอก. ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ฝึกอบรมพนักงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับ มอก.และการดำเนินการของระบบ ISO 9001 ให้แก่พนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 – 35 ปี +-
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 , มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1- 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA , QC
 • มีทักษะและความชำนาญด้านการใช้ Office, (Excel, Word, PowerPoint) E-mail , Internet

อัตรา                                     :               1              อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน               :               ประจำโรงงาน จังหวัดสระบุรี

(68 หมู่ที่1 ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี)

E-mail                                   :               hr@karatfaucet.com

หมายเหตุ                             :               สัมภาษณ์ที่สำนักงานกรุงเทพ หากผู้สมัครอยู่ในเขตพื้นที่ อยุธยา สระบุรี

สัมภาษณ์ที่โรงงาน