fbpx

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

 1.  ตำแหน่ง : ผู้แทนขายโครงการ

รายละเอียดงาน

– ติดต่อผู้ออกแบบหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ เพื่อนำเสนอสินค้าและวางสเปค

– ติดต่อเจ้าของโครงการ หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้รับเหมา เพื่อเสนอขายสินค้า

– ติดตามความคืบหน้าของงานโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบถึงสิ้นสุดโครงการ

– อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศ หญิง
– อายุ 23 – 32 ปี
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีใจบริการ
– มีความรับผิดชอบ
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
– หากมีประสบการณ์งานขายโครงการ หรือ งานขายสุขภัณฑ์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
– มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
– มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

 

2.  ตำแหน่ง : ผู้แทนขายโมเดิร์นเทรด

รายละเอียดงาน

– ติดต่อประสานงานกับ PC เพื่อสนับสนุนการทำงาน ช่วยแก้ไข ส่งเสริมการขายให้พนักงานขาย

– ประสานงานการขายระหว่างบริษัทกับ โมเดิร์นเทรด

– ติดตามการทำงานของ PC โมเดิร์นเทรด และช่วยผลักดันยอดขาย

– จัดทำแผนและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์/เดือน

– อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศ หญิง
– อายุ 23 – 32 ปี
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีใจบริการ
– มีความรับผิดชอบ
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
– หากมีประสบการณ์งานขายโครงการ หรือ งานขายสุขภัณฑ์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
– มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
– มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

 

3.  ตำแหน่ง : ผู้แทนขาย /หรือผู้แทนขายต่างจังหวัด

รายละเอียดงาน

– ดูแลกลุ่มลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย

– จัดทำข้อมูลลูกค้า

– รับผิดชอบงานขาย และการเก็บบัญชี

– จัดทำตารางการเดินทาง

– ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

– ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า

– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศ หญิง
– อายุ 23 – 32 ปี
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีใจบริการ
– มีความรับผิดชอบ
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
– หากมีประสบการณ์งานขายโครงการ หรือ งานขายสุขภัณฑ์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
– มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
– มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

สวัสดิการบริษัทฯ

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ

– เบิกค่ารักษาพยาบาลประจำปี

– เบิกค่าทำฟันประจำปี

– ประกันชีวิตกลุ่ม

– เงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

– เครื่องแบบพนักงาน

– สิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ เช่น ลาดูแลภรรยาคลอดบุตร / ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน (สามารถสะสมได้) เป็นต้น

– วันทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

 

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณจิระศักดิ์  ยั่งยืน

ที่อยู่ 9/260  หมู่ที่ 5  โครงการรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 194 1470 – 72   มือถือ 082 561 9354

Email : jirasak@karatenterprise.com  หรือ hr@karatenterprise.com  

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียดงาน

– จัดทำเอกสารการและทำการสั่งซื้อที่ได้รับจากหน่วยงานโดยเปรียบเทียบราคาหลังจากสื่อราคา Supplier (ภายในและต่างประเทศ) – ติดตามรายการค้างส่งสินค้า/ติดตามราคาสินค้า

– ตรวจรับสินค้าจาก Supplier /จัดส่งสินค้าจาก Supplier ไปยังส่วนงานต่างๆ

– เอกสาร PR/PO เพื่อจัดส่งให้แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

– ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัทเพื่อเตรียมเอกสารและส่งให้กับฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

– มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

– ทักษะและความชำนาญด้านการใช้ Ms.Office, (Excel, Word, Power Point)

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

– สามารถปฏิบัติงาน ณ รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้

สวัสดิการบริษัทฯ

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ

– เบิกค่ารักษาพยาบาลประจำปี

– เบิกค่าทำฟันประจำปี

– ประกันชีวิตกลุ่ม

– เงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

– เครื่องแบบพนักงาน

– สิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ เช่น ลาดูแลภรรยาคลอดบุตร / ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน  เป็นต้น

– วันทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณจิระศักดิ์  ยั่งยืน

ที่อยู่ 9/260  หมู่ที่ 5  โครงการรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 194 1470 – 72   มือถือ 082 561 9354

Email : jirasak@karatenterprise.com  หรือ hr@karatenterprise.com