ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บริการงานขาย

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า , ผู้แทนขาย จากทั้งทางโทรศัพท์ Fax และ Email

– คีย์ออเดอร์เข้าระบบ ERP , คีย์รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

– ติดต่อประสานงานกับผู้แทนขาย , ลูกค้า หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  คลังสินค้า

– จัดเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงาน

อัตรา                     :               2              อัตรา

อายุ                        :               24 – 30 ปี

ประสบการณ์       :               1 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       :               ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ             :               – เพศ ชาย หรือ หญิง

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี

– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

– รักงานบริการ

-โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Ms Word , Excel

-หากมีประสบการณ์ประสานงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

E-mail                   :               hr@karatfaucet.com

เงินเดือน        :           ตามตกลง

ชื่อตำแหน่ง          :               ผู้แทนขายโครงการ ภาคตะวันออก

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

-ติดต่อผู้ออกแบบหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ เพื่อนำเสนอสินค้าและวางสเปค

-ติดต่อเจ้าของโครงการ หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้รับเหมา เพื่อเสนอขายสินค้า

-ติดตามความคืบหน้าของงานโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบถึงสิ้นสุดโครงการ

อัตรา                     :               1

คุณสมบัติ             :               – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

– เพศ หญิง

– อายุ 23 – 32 ปี

– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีใจบริการ

– มีความรับผิดชอบ

– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

หากมีประสบการณ์งานขายโครงการ หรือ งานขายสุขภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

– มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

– มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

E-mail                   :               hr@karatfaucet.com

เงินเดือน           :               ตามตกลง

ชื่อตำแหน่ง          :               ผู้แทนขาย

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– ดูแลกลุ่มลูกค้า กรุงเทพ / ต่างจังหวัด

– จัดทำข้อมูลลูกค้า

– รับผิดชอบงานขาย และการเก็บบัญชี

– จัดทำตารางการเดินทาง

– ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

– ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา                     :               1              อัตรา

อายุ                        :               เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี

ประสบการณ์       :               2  ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       :               วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขา

คุณสมบัติ             :               – สามารถใช้โปรแกรม Ms.office  Internet  ได้เป็นอย่างดี

– มีพาหนะเป็นของตนเอง

– รักงานขาย, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ทักษะในการเจรจา และทำงานเป็นทีม

มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย

E-mail                   :               hr@karatfaucet.com

เงินเดือน               :               ตามตกลง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อ
คุณภูริวัจน์ เลิศกุลธนวัฒน์, คุณศิริรัตน์ ศรีค้อย / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
888/157-159 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  10330
โทร : 02-253-6786-88, 061-823-9625 
แฟกซ์ : 02-255-5331-2
Email : hr@karatfaucet.com

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


ตำแหน่ง : พนักงานแนะนำสินค้า PC

สถานที่ปฏิบัติงาน
ลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรด (โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ , บุญถาวร, ดูโฮม)

ร้านค้ากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18-36 ปี
 • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อ
คุณภูริวัจน์ เลิศกุลธนวัฒน์, คุณศิริรัตน์ ศรีค้อย / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
888/157-159 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  10330
โทร : 02-253-6786-88, 061-823-9625 
แฟกซ์ : 02-255-5331-2
Email : hr@karatfaucet.com

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
รายละเอียดงาน
งานรับ-ต่อโทรศัพท์ / งานต้อนรับ
– รับโทรศัพท์ เข้า – ออก และต้อนรับผู้มาติดต่อ / บันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ในการต่อสายให้พนักงาน
– ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษัท รวมทั้งจัดหาสถานที่ต้อนรับ / ดูแลรับผิดชอบพื้นที่รับรอง
– ประสานงาน แจ้งพนักงานที่ต้องการติดต่อทราบ / ประทับตราเอกสารเข้า-ออก
– ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท เช่น สอบถามสถานที่ตั้งบริษัท สอบถามเบอร์โทรสาร
– สรุป / จัดทำรายงานผลการสรรหาพนักงาน
งานด้านธุรการต่าง ๆ
– จัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้มเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
– รวบรวมข้อมูลเอกสารการมาทำงานของพนักงาน – PC / ดำเนินการรับ – ส่งโทรสาร
– รับผิดชอบเอกสารเข้า – ออกระหว่างโรงงานกับสำนักงาน
– รวบรวมและสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ Dtac , ค่าไฟ , ค่าโทรศัพท์ TOT , ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
– ลงข้อมูลในการทำสแกนนิ้วพนักงานใหม่ / ประสานงานพนักงานรับส่งเอกสาร
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 22 – 28 ปี เพศหญิง
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์ด้านงานรับโทรศัพท์ และงานต้อนรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกดี พูดจาฉะฉาน รักงานบริการ
– มีเทคนิคเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร พูดจาไพเราะ

สถานที่ปฏิบัติงาน
– นิคม รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ.ปทุมธานี
– (9/6 หมู่5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี)
E-mail : hr@karatfaucet.com

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส

รายละเอียดงาน

งานสรรหา / ว่าจ้าง

 • สรรหาว่าจ้างผู้สมัครงาน จากแหล่งงานต่างๆ ให้คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของหน่วยงานที่ร้องขอ
 • คัดเลือกผู้สมัคร / สัมภาษณ์เบื้องต้น / ทำแบบทดสอบภาคปฏิบัติ แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
 • นำเสนอขออนุมัติสัญญาจ้าง / จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน / จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / ทำประกาศแนะนำ พนักงานใหม่ / จัดทำประเมินผลการทดลองงาน / จัดประเมินผลพนักงานประจำปี
 • จัดทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน เช่น ปรับเงินเดือน โยกย้ายตำแหน่ง สาขา
 • สรุป / จัดทำรายงานผลการสรรหาพนักงาน

งานฝึกอบรม

 • ทำแผนฝึกอบรมประจำปี / จัดหาหลักสูตรฝึกอบรม / จัดฝึกอบรมภายใน-นอก / บันทึกจัดเก็บประวัติการฝึกอบรม
 • จัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรเพื่อนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งานแรงงานสัมพันธ์

 • วางแผนการจัดทำกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ
 • ชี้แจง / ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , กรมการจัดหางาน และ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมอัตรากำลังคน / จัดทำรายงานประจำเดือน / นำส่งข้อมูลประกันอุบัติเหตุ / จัดทำประกาศต่างๆของบริษัท ฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ รัฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป ด้านงานสรรหาว่าจ้าง / แรงสัมพันธ์ / ฝึกอบรมพนักงาน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่

หน้าที่อื่นๆ (ถ้ามี)

 • นำเสนออนุมัติการลาพนักงานในสังกัดตามระเบียบบริษัทฯ
 • จัดทำ และปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการทำงานของหน่อยงานให้เหมาะสม
 • ติดตาม รวบรวม จัดทำ เสนอ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่น

E-mail                           :               hr@karatfaucet.com

ตำแหน่ง                            : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ IT

หน้าที่หลัก                                                                                                    

– ดูแลและแก้ไขอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในบริษัทฯ

– พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานอื่นๆ ร้องขอ

– มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Server , Network , VMware

ดูแลและแก้ไขปัญหา Software ERP (MS Dynamic AX)

 

คุณสมบัติอื่นๆ

             – เพศชาย อายุ 24 – 30 ปี

              – จบปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                                                      

– มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม Javascript , SQL , VB Net , C# , PHP , Python หรืออื่นๆ

– มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  (Service Mind)

– งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • นิคม รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ.ปทุมธานี
 • (9/6 หมู่5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี)

E-mail                                   :               hr@karatfaucet.com

ชื่อตำแหน่ง          :               Assistant Export Sales Manager

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • กำหนดเป้าหมายการขายรายเดือนและรายปี
 • ขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่และช่องทางการตลาดต่างประเทศ
 • เยี่ยมชมลูกค้าต่างประเทศ
 • ติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศ
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

อัตรา                     :               1  อัตรา

อายุ                        :             ชาย/หญิง อายุ  30 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์       :               5 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา       :               วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขา

คุณสมบัติ             :               –   สามารถใช้โปรแกรม Ms.office  Internet  ได้เป็นอย่างดี

–  รักงานขาย, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ทักษะในการเจรจา และทำงานเป็นทีม

 มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย

–  สามารถเดินทาง / ทำงานต่างประเทศได้

–  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

E-mail                   :               hr@karatfaucet.com

โทร.                         :                02-253-6786 ต่อ 34 หรือ 36

วิศวกรประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน

 • บริหารงานด้านการประกันคุณภาพและระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ทั้งระบบ
 • กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละหัวข้องานที่รับผิดชอบ โดย Plan/Do/Check/Action/Improvement
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับขั้นตอนในปัจจุบันและเป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ใน
 • จัดทำข้อมูลสำหรับการอบรมพัฒนาบุคลากรในสายงานและระบบงานที่เกี่ยวข้องและทำการอบรมเพื่อเสริมทักษะ
 • ควบคุมเครื่องมือวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพในกระบวนการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนด
 • สรุปผลการดำเนินงานประจำ เดือน/ปี และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมรายงานในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามวาระ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานระบบ ISO 9001:2015
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2  ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน QA , QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะและความชำนาญด้านการใช้ Office, (Excel, Word, PowerPoint) E-mail , Internet

อัตรา                                     :               1              อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน               :               นิคม รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ.ปทุมธานี

(9/6 หมู่5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี)

E-mail                                   :               hr@karatfaucet.com