หมวดหมู่สินค้า

 • 00Z320-50-C-PO

  ชุด handle ก๊อกกด

  BAP1-50, BAP5-50, BAP6-50


  Ø35×85.5 mm.


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • 21605

  สายฝักบัวสายอ่อน 5 ช้ัน (Chromalux Supreme) ยาว 150 ซม. พร้อมข้อต่อแบบ Swivel cone


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง/พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • A47.001.061.05

  หัวฝักบัวก้นแข็งแบบกลม ขนด 300มม. รุ่น Techno Rainlight


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีท่ีแรงดันน้ํา 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง/พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • A47.001.071.05

  หัวฝักบัวก้านแข็งแบบเหลี่ยม ขนด 300มม. รุ่น Quadro Rainlight


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 9 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • A53MS.25.261

  ชุดฝักบัว Rain Shower รุ่น System Pure 6


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • A53TH.06.27D

  ชุดผักบัว Rain Shower รุ่น Pure


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • A65TH.34.27D

  ชุดผักบัว Rain Shower รุ่น Architect 24


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง/พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • A68MS.41.411.05

  ชุดฝักบัว Rain Shower รุ่น Tronico Airdrop


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง/พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • A68TH.41.411.05

  ชุดฝักบัว Rain Shower รุ่น Thermostatic System Tronico Airdrop


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง/พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • A745.TX.461.05N

  ชุดฝักบัว Rain Shower รุ่น System Pure 6


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : คาร์บอน
  ชนิดผิวเคลือบ : คาร์บอน

 • B2850QD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีขาว)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • B28CBQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีฟ้า)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมี่ยม/ฟ้า
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • B28COQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีส้ม)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมี่ยม/Orange
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • B28CPQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีชมพู)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ชมพู
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • B46.B37.000.05N

  ก้านฝักบัว ขนาด 180มม.รุ่น Luce 180 LED


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • B4805N

  ก้นฝักบัว ยว 400มม. รุ่น Luce


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BA01-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายอะคริลิคและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BA03-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีขาว ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BAD1-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบลูกยางสายโซ่


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD2-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อบอัพ


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD3-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD4R-50

  สะดืออ่างล้างหน้า แบบกดแป้นใหญ่


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD5-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAP1-50

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 0.25 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม