หมวดหมู่สินค้า

 • BAP6-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด (ท่อโค้ง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAP8-50R1

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด ระยะติดตั้ง 47 มม. (ท่อตรง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAP9-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด ระยะติดตั้ง 75 มม. (ท่อโค้ง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT2-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-TRAP) ยาว 26 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT2S-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-TRAP) ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT3-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT3S-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV1-50

  ฟลัชวาล์วชักโครก แบบก้านโยก (ท่อตรง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม วัสดุ : ทองเหลือง ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV17-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV17B-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV18-50(B)

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV18-50(E)

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV19-50(B)

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV19-50(E)

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV2-50

  ฟลัชวาล์วชักโครก แบบก้านโยก (ท่อโค้ง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV5-50

  ฟลัชวาล์วชักโครก แบบก้านโยก (ท่อตรง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์

  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม

  วัสดุ : ทองเหลือง

  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BLS.001.05N

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีโครม


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BLS.001.13C

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีทอง PVD


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ทอง PVD
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BLS.001.PP/KF

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีชมพู


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ชมพู
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BLS.001.RRN

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีแดง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : แดง
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BLS.001.YY/KF

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีเหลือง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : เหลือง
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BSW1-50

  สายฝักบัว สีโครเมียม (ความยาว 125 ซม.)


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BSW11-50

  สายฝักบัวโลหะ สีโครเมียม (ความยาว 150 ซม.)


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304

 • BSW16-50

  ที่แขวนฝักบัวสีโครเมียม สำหรับท่อลอย Rain Shower ขนาด Ø 24.5 มม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม