fbpx

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

 • EC-01-470B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 11.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • EC-01-476B-11

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.4 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ก๊อก/โครเมียม , ฝักบัว/ขาว
  วัสดุ : ก๊อก/ทองเหลือง , ฝักบัว/ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : ก๊อก/นิกเกิล-โครเมียม

 • EC-01-476B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยมครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ก๊อก/โครเมียม , ฝักบัว/โครเมียม
  วัสดุ : ก๊อก/ทองเหลือง , ฝักบัว/ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : ก๊อก/นิกเกิล-โครเมียม

 • EC-03-470B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • EC-03-476B-11

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.4 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ก๊อก/โครเมียม , ฝักบัว/ขาว
  วัสดุ : ก๊อก/ทองเหลือง , ฝักบ้ว/ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : ก๊อก/นิกเกิล-โครเมียม

 • EC-03-476B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยมครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ก๊อก/โครเมียม , ฝักบัว/โครเมียม
  วัสดุ : ก๊อก/ทองเหลือง , ฝักบัว/ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : ก๊อก/นิกเกิล-โครเมียม

 • EC-04-470B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 11.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • EC-04-476B-11

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.4 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ก๊อก/โครเมียม , ฝักบัว/ขาว
  วัสดุ : ก๊อก/ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : ก๊อก/นิกเกิล-โครเมียม

 • EC-04-476B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยมครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ก๊อก/โครเมียม , ฝักบัว/โครเมียม
  วัสดุ : ก๊อก/ทองเหลือง , ฝักบัว/ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : ก๊อก/นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-07-470-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-08-470-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-08-470B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-22-470B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-23-470B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-23-476-11B

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวปรับน้ํา 1 ระดับ และขอแขวนครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.9 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-24-470B-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-25-470B-50

  ก๊อกเดียวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-25-476-11B

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวปรับน้ํา 1 ระดับ และขอแขวนครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.9 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GF-26-470-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 11.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • HB401-50C

  ก๊อกเดี่ยวเอนกประสงค์แบบก้านปัดติดผนัง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • HO30-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • IR82-50C

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-10-401-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-10-470-50

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง  ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 14.4 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม