fbpx

ชุดเซ็ทก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์

 • GAA-001-325

  ชุดเซ็ทก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ําดี


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.1 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี :
  วัสดุ :
  ชนิดผิวเคลือบ :

 • KAA-001-325

  ชุดเซ็ทก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ําดี


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.1 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี :
  วัสดุ :
  ชนิดผิวเคลือบ :

 • KFA-003-100B

  ชุดเซ็ทก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ําดี


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.1 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี :
  วัสดุ :
  ชนิดผิวเคลือบ :

 • KFA-029-610

  ชุดเซ็ทก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ําดี


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.1 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี :
  วัสดุ :
  ชนิดผิวเคลือบ :