ชุดเรนชาวเวอร์

 • KRS-031-870

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง KF-25-870-50
  พร้อม ชุด Rain Shower,
  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 4.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 6.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-033-000

  ชุด Rain Shower
  พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก (ไม่รวมก๊อกน้ำ)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 7.9 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-033-870

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง MJ30-50 พร้อม ชุด Rain Shower,
  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 3.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-035A-000

  ชุด Rain Shower
  ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือต่อกับก๊อกน้ำเย็นได้
  พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 4.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-035A-870

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง KF-12-870-50
  พร้อม ชุด Rain Shower,
  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 4.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-073-780-53

  ก๊อกผสมยืนอาบติดผนังพร้อมชุดฝักบัว และฝักบัวสายอ่อนสีโรสโกลด์ครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ก๊อกน้ำ 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 7.2ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โรสโกลด์
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : PVD (Physical Vapour Deposition)

 • KS-04-313-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบวงกลม ขนาด Ø 25 ซม. (พลาสติก ABS)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KS-04-352-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20×20 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KS-04-473-50

  ท่อลอยสำหรับหัวฝักบัว Rain Shower แบบฉาก สูง 77.5-131 ซม.
  (ไม่รวมหัวฝักบัว) (สามารถปรับระดับความสูงของท่อได้)


  ท่อ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KS-06-312-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบกลม ขนาด Ø 20 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  ชนิดผิวเคลือบ : สแตนเลส

 • KS-06-313-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบกลม ขนาด Ø 30 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  ชนิดผิวเคลือบ : สแตนเลส

 • KS-06-352-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20×20 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  ชนิดผิวเคลือบ : สแตนเลส

 • KS-06-353-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30×30 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  ชนิดผิวเคลือบ : สแตนเลส