ที่ใส่กระดาษชำระ

 • GB-10-321-50

  ท่ีใส่กระดาษชําระ


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GB-12-361-52

  ที่ใส่กระดาษชําระ


  วัสดุ : Aluminum

 • GB-13-362-52

  ที่ใส่กระดาษชําระแบบมีฝาปิด


  วัสดุ : Aluminum

 • KB-11-312-50

  ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KB-12-331-ST

  ที่ใส่กระดาษชำระ


  สี : สแตนเลส
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304

 • KB-42-332-ST

  ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304