fbpx

ปากกรองน้ำนีโอเพิร์ล

 • KP-01-591-ST

  ประแจถอดปากกรองน้ํา สําหรับก๊อกอ่างล้างหน้าและก๊อกซิงค์ทั่วไป (Service Key)


   

  ฿290 ฿170
 • KP-11-512-50

  ปากกรองแบบทําความสะอาดง่าย ใช้กับก๊อกซิงค์ทั่วไป (Cascade Easy Clean)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿190 ฿110
 • KP-11-522-50

  ปากกรองแบบทําความสะอาดง่าย ใช้กับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป (Cascade Easy Clean)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿210 ฿120
 • KP-20-513-50

  ปากกรองแบบประหยัดน้ําพิเศษ ใช้กับก๊อกซิงค์ท่ัวไป (Spray)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿270 ฿160
 • KP-20-523-50

  ปากกรองแบบประหยัดน้ําพิเศษ ใช้กับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป (Spray)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿270 ฿160
 • KP-30-511-50

  ปากกรองแบบปรับทางน้ําใช้กับ ก๊อกซิงค์ทั่วไป (SSR Aerator)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿210 ฿120
 • KP-30-521-50

  ปากกรองแบบปรับทางน้ําใช้กับ ก๊อกซิงค์ทั่วไป (SSR Aerator)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิเกล-โครเมียม

  ฿210 ฿120
 • KP-50-521-ST

  ปากกรองแบบบาง (ซ่อน) สําหรับก๊อกอ่างล้างหน้าปากกรองนํา้แบบซ่อน


   

  ฿190 ฿110
 • KP-50-591-ST

  ประแจถอดปากกรองน้ํา สําหรับก๊อกอ่างล้างหน้าปากกรองแบบซ่อน (Service Key)


   

  ฿140 ฿80
 • KP-70-511-50

  ปากกรองเอนกประสงค์ แบบหมุน ใช้กับก๊อกซิงค์ทั่วไป


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿910 ฿550