fbpx

ฝักบัวสายอ่อน

 • B2850QD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีขาว)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿3,210 ฿2,000
 • B28CBQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีฟ้า)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมี่ยม/ฟ้า
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿3,210 ฿2,000
 • B28COQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีส้ม)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมี่ยม/Orange
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿3,210 ฿2,000
 • B28CPQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีชมพู)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ชมพู
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿3,210 ฿2,000
 • BA01-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายอะคริลิคและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

  ฿740 ฿450
 • BA03-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีขาว ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

  ฿580 ฿350
 • D1205QM-50

  ฝักบัวสายอ่อน พร้อมสายโลหะยาว 150 ซม.รุ่น Fresh 95 ปรับน้ํา 3 ระดับ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿1,540 ฿950
 • D70.001.401.05

  ฝักบัวสายอ่อนพร้อมสายและขอแขวน รุ่น Tronico 130 Airdrop


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

  ฿2,810 ฿1,750
 • GS-02-271-11

  ฝักบัวสายอ่อนสีขาว ปรับน้ํา 1 ระดับพร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

  ฿420 ฿250
 • GS-02-271-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเม่ียม ปรับน้ํา 1 ระดับ พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GS-03-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ํา 3 ระดับ พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

  ฿1,070 ฿650
 • GS-06-211-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ํา 1 ระดับ พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GS-19-231-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø10 ซม. พร้อมสายและขอแขวน


  • แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์ อัตราการไหลของน้ำ: 6.6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  • สี : โครเมี่ยม
  • วัสดุ : พลาสติก ABS

   

  ฿660 ฿399
 • GS-20-231-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø10 ซม. พร้อมสายและขอแขวน


  • แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์ อัตราการไหลของน้ำ: 7.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  • สี : โครเมี่ยม
  • วัสดุ : พลาสติก ABS

   

  ฿630 ฿379
 • GS-21-231-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø10 ซม. พร้อมสายและขอแขวน


  • แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์ อัตราการไหลของน้ำ: 6.6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  • สี : โครเมี่ยม
  • วัสดุ : พลาสติก ABS

   

  ฿590 ฿359
 • GS-22-231-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø9.5 ซม. พร้อมสายและขอแขวน


  • แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์ อัตราการไหลของน้ำ: 6.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  • สี : โครเมี่ยม
  • วัสดุ : พลาสติก ABS

   

  ฿560 ฿339
 • KS-01-251-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-02-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.5 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-03-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 12 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-04-255-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 5 ระดับ ขนาด Ø 9.8 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-06-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.5 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-07-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.2 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

  ฿1,190 ฿720
 • KS-08-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.8 ซม.พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

  ฿1,240 ฿750
 • KS-09-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.5 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS