ระบบ Sensor

 • BAP1-50

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 0.25 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KD-01-001-11

  เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ


  สี : ขาว
  วัสดุ : ฝาครอบ เหล็ก

 • KF-02-011-50(E)

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-02-012-50(B)

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-07-011-50(E)

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าติดผนัง แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล- โครเมียม

 • KF-07-012-50(B)

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าติดผนัง แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-09-011-50(E)

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-09-012-50(B)

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-10-011-50(E)

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-10-012-50(B)

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-11-011-50(E)

  ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ ใช้ระบบไฟฟ้า


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KF-12-015-50

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  ระบบเซ็นเซอร์ ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ ทั้งระบบไฟฟ้า และระบบแบตเตอรี่


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม