fbpx

สต๊อปวาล์ว ชุดสลับทางน้ำ อะแด๊ปเตอร์

 • EB71-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • EB73-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 13.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-422-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบ 2 ทาง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 10.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-03-472-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ํา


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-04-411-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ํา


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 11.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-91-490-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 13 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KA-01-472-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KA-01-482-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KA-21-411-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิลด้าน

 • Z252

  ชุดข้อต่อทางน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน (ทรงเหลี่ยม)


  สี : โครเมี่ยม
  ท่อ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • Z269

  ชุดข้อต่อทางน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน (ทรงเหลี่ยม)


  สี : โครเมี่ยม
  ท่อ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม