fbpx

สะดืออ่างล้างหน้า / ท่อน้ำทิ้ง / ตะแกรงกันกลิ่น / สายฝักบัว / ที่แขวนฝักบัว

 • 21605

  สายฝักบัวสายอ่อน 5 ช้ัน (Chromalux Supreme) ยาว 150 ซม. พร้อมข้อต่อแบบ Swivel cone


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง/พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD1-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบลูกยางสายโซ่


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD2-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อบอัพ


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD3-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD4R-50

  สะดืออ่างล้างหน้า แบบกดแป้นใหญ่


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD5-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT2-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-TRAP) ยาว 26 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT2S-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-TRAP) ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT3-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT3S-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BSW1-50

  สายฝักบัว สีโครเมียม (ความยาว 125 ซม.)


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BSW11-50

  สายฝักบัวโลหะ สีโครเมียม (ความยาว 150 ซม.)


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304

 • BSW16-50

  ที่แขวนฝักบัวสีโครเมียม สำหรับท่อลอย Rain Shower ขนาด Ø 24.5 มม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-123-50

  ท่อน้ําทิ้งแบบพีแทรป (P-Trap) ยาว 26 ซม. (สแตนเลส 201)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-123-50(S)

  ท่อน้ําทิ้งแบบพีแทรป (P-Trap) ยาวพิเศษแนวนอน 34 ซม. (สแตนเลส 201)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-254-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-901-00

  สายฝักบัวสแตนเลสสีโครเมียม (สายยาว 125 ซม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-02-112-50

  ท่อน้ําทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม. (Zinc)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-02-112-50(S)

  ท่อน้ําทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม. (Zinc)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-02-234-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-03-253-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบแป้นกด


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KA-01-500-14-WH

  สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 14 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • ผ่านการทดสอบเเรงดันน้ำที่ 17.5 บาร์
  • ผ่านการทดสอบอุณภูมิน้ำที่ 70 °C
 • KA-01-500-16-WH

  สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 16 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • ผ่านการทดสอบเเรงดันน้ำที่ 17.5 บาร์
  • ผ่านการทดสอบอุณภูมิน้ำที่ 70 °C
 • KA-01-500-18-WH

  สายน้ำดีสแตนเลสแบบถักยาว 18 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • ผ่านการทดสอบเเรงดันน้ำที่ 17.5 บาร์
  • ผ่านการทดสอบอุณภูมิน้ำที่ 70 °C