สายฉีดชำระ

 • BW01-11

  ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (สายยาว 120 ซม.)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BW01-50

  ชุดฉีดชำระสีโครเมียม พร้อมสายและขอแขวน (สายอะครีลิคยาว 120 ซม.)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BW01-50S

  ชุดฉีดชำระสีโครเมียม พร้อมสายและขอแขวน (สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS /สาย สแตนเลส
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • EB74-11

  ชุดฉีดชำระสีขาวครบชุด พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • EB74-50

  ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยมครบชุด พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-325-11B

  ชุดสายฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-01-325-50

  ชุดสายฉีดชําระสีโครเมียม พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-04-325-35

  ชุดสายฉีดชําระสีขว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีเขียว)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว, เขียว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-05-325-37

  ชุดสายฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีฟ้า)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว, ฟ้า
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KA-01-325-11

  ชุดฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (สายยาว 120 ซม.)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : –

 • KA-03-321-11

  ชุดฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (สายยาว 120 ซม.)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : –

 • OA-01-325-11

  ชุดสายฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 9.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • Z102

  สายหัวฉีดชําระสีโครเมียม ยาว 120 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : อะคริลิก
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • Z103

  สายหัวฉีดชําระสีขาว ยาว 120 ซม.


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS