โถสุขภัณฑ์

โถสุขภัณฑ์
 • ECT-01-104D-11W

  สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนังแบบแขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง350มม x ยาว570มม x สูง350มม

  ระบบชำระล้าง: แบบวอซดาว์น

  *หมายเหตุ : แนะนำใช้กับ Concealed Tank รุ่น ECP-01-224-11 และ แป้นกด ECP-01-824-50 หรือตามแบบที่มีให้เลือก

   

 • ECT-01-111D-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น Riviera-I


  ขนาด: กว้าง360มม x ยาว672มม x สูง735มม

  ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท

  ระบบฟลัช: WDI ฟลัชคู่ 3/6 ลิตร

  ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม

   

 • ECT-02-111D-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว


  ขนาด: กว้าง420มม x ยาว690มม x สูง610มม

  ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท

  ระบบฟลัช: WDI ฟลัชคู่ 3/6 ลิตร

  ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม

   

 • ECT-03-111D-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น Riviera-II


  ขนาด: กว้าง370มม x ยาว690มม x สูง790มม

  ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท

  ระบบฟลัช: WDI ฟลัชคู่ 3/6 ลิตร

  ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม

   

 • ECT-04-122S-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว


  ขนาด: กว้าง460มม x ยาว720มม x สูง640มม

  ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท

  ระบบฟลัช: WDI ฟลัชเดี่ยว 6 ลิตร

  ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม

   

 • ECT-05-122S-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว


  ขนาด: กว้าง460มม x ยาว720มม x สูง640มม

  ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท

  ระบบฟลัช: WDI ฟลัชเดี่ยว 6 ลิตร

  ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม

   

 • GCT-01-123-11

  สุขภัณฑ์แบบใช้ฟลัชวาล์ว (สินค้าไม่รวมฟลัชวาล์ว)


  ขนาด: กว้าง345มม x ยาว685มม x สูง755มม

  ระบบชำระล้าง: แบบวอซดาว์น

  ระบบฟลัช: ฟลัชเดี่ยว 4.5 ลิตร

  ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม

   

 • GCT-01-201D-11

  สุขภัณฑ์สองชิ้น


  ขนาด: กว้าง345มม x ยาว685มม x สูง755มม

  ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิควอซดาว์น

  ระบบฟลัช: ฟลัชคู่ 3/6 ลิตร

  ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม

   

 • GCT-01-222S-11

  สุขภัณฑ์สองชิ้น


  ขนาด: กว้าง345มม x ยาว685มม x สูง755มม

  ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิควอซดาว์น

  ระบบฟลัช: ฟลัชเดี่ยว 6 ลิตร

  ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม