fbpx

อ่างล้างหน้า

 • ECW-01-101F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง410มม x ยาว375มม x สูง185มม

   

   

  ฿1,490
 • ECW-01-121F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง510มม x ยาว420มม x สูง200มม

   

   

  ฿1,810
 • ECW-01-200-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง520มม x ยาว320มม x สูง140มม

   

   

  ฿3,280
 • ECW-01-200-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง400มม x ยาว400มม x สูง150มม

   

   

  ฿6,540
 • ECW-01-200F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง410มม x ยาว410มม x สูง165มม

   

   

  ฿2,950
 • ECW-01-210-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง590มม x ยาว390มม x สูง130มม

   

   

  ฿4,760
 • ECW-01-210-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง390มม x ยาว390มม x สูง140มม

   

   

  ฿6,540
 • ECW-01-211F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังบนเคาน์เตอร์(มีรูน้ำล้น)


  ขนาด: กว้าง600มม x ยาว480มม x สูง210มม

   

   

  ฿4,180
 • ECW-01-211F-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง420มม x ยาว420มม x สูง130มม

   

   

  ฿7,060
 • ECW-01-220-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง490มม x ยาว310มม x สูง150มม

   

   

  ฿4,100
 • ECW-01-220-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง490มม x ยาว310มม x สูง150มม

   

   

  ฿6,540
 • ECW-01-221-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว380มม x สูง120มม

   

   

  ฿4,260
 • ECW-01-221F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังบนเคาน์เตอร์(มีรูน้ำล้น)


  ขนาด: กว้าง560มม x ยาว470มม x สูง200มม

   

   

  ฿3,270
 • ECW-01-400F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังใต้เคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง405มม x ยาว405มม x สูง190มม

   

   

  ฿2,790
 • ECW-01-420-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังใต้เคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง420มม x ยาว340มม x สูง190มม

   

   

  ฿2,290
 • ECW-01-510-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง595มม x ยาว370มม x สูง130มม

   

   

  ฿5,410
 • ECW-01-511F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว450มม x สูง160มม

   

   

  ฿4,700
 • ECW-02-121F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนังพร้อมขารองอ่างเเบบยาว


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว420มม x สูง800มม

   

   

  ฿4,670
 • ECW-02-200-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง400มม x ยาว400มม x สูง165มม

   

   

  ฿3,610
 • ECW-02-210-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง600มม x ยาว385มม x สูง130มม

   

   

  ฿4,100
 • ECW-02-210-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง495มม x ยาว390มม x สูง150มม

   

   

  ฿7,060
 • ECW-02-211F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังบนเคาน์เตอร์(มีรูน้ำล้น)


  ขนาด: กว้าง600มม x ยาว460มม x สูง180มม

   

   

  ฿3,920
 • ECW-02-221-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง595มม x ยาว420มม x สูง155มม

   

   

  ฿5,410
 • ECW-02-321-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง520มม x ยาว455มม x สูง200มม

   

   

  ฿3,280