อ่างล้างหน้า

 • ECW-01-200-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง520มม x ยาว320มม x สูง140มม

   

   

 • ECW-01-200F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง410มม x ยาว410มม x สูง165มม

   

   

 • ECW-01-210-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง590มม x ยาว390มม x สูง130มม

   

   

 • ECW-01-400F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังใต้เคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง405มม x ยาว405มม x สูง190มม

   

   

 • ECW-01-420-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังใต้เคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง420มม x ยาว340มม x สูง190มม

   

   

 • ECW-01-511F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว450มม x สูง160มม

   

   

 • ECW-02-200-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง400มม x ยาว400มม x สูง165มม

   

   

 • ECW-02-210-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง600มม x ยาว385มม x สูง130มม

   

   

 • ECW-02-321-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง520มม x ยาว455มม x สูง200มม

   

   

 • ECW-02-511F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง520มม x ยาว500มม x สูง165มม

   

   

 • ECW-03-111F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง510มม x ยาว410มม x สูง160มม

   

   

 • ECW-03-111F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว415มม x สูง175มม

   

   

 • ECW-03-131F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง450มม x ยาว275มม x สูง160มม

   

   

 • ECW-03-211F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง460มม x ยาว460มม x สูง160มม

   

   

 • ECW-04-111F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง485มม x ยาว430มม x สูง385มม

   

   

 • ECW-04-121F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง480มม x ยาว430มม x สูง345มม

   

   

 • ECW-05-500F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง460มม x ยาว460มม x สูง170มม

   

   

 • ECW-05-511F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว400มม x สูง200มม

   

   

 • ECW-06-511F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง600มม x ยาว400มม x สูง200มม

   

   

 • ECW-07-121F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนังพร้อมขารองอ่างเเบบยาว


  ขนาด: กว้าง530มม x ยาว450มม x สูง825มม

   

   

 • ECW-08-121F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนังพร้อมขารองอ่างเเบบสั้น


  ขนาด: กว้าง530มม x ยาว450มม x สูง545มม