โถปัสสาวะชาย

 • ECU-01-111-11

  โถปัสสาวะชายเเบบเเขวนผนังใช้กับฟลัชวาล์ว


  ขนาด: กว้าง460มม x ยาว330มม x สูง980มม

   

   

 • ECU-01-211-11

  โถปัสสาวะชายเเบบเเขวนผนังใช้กับฟลัชวาล์ว


  ขนาด: กว้าง375มม x ยาว325มม x สูง600มม

   

   

 • ECU-01-221-11

  โถปัสสาวะชายเเบบเเขวนผนังใช้กับฟลัชวาล์ว


  ขนาด: กว้าง340มม x ยาว270มม x สูง690มม

   

   

 • ECU-02-221-11

  โถปัสสาวะชายเเบบเเขวนผนังใช้กับฟลัชวาล์ว


  ขนาด: กว้าง350มม x ยาว320มม x สูง470มม

   

   

 • ECU-03-220-11

  โถปัสสาวะชายเเบบเเขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์


  ขนาด: กว้าง405มม x ยาว365มม x สูง860มม

   

   

 • ECU-04-220-11

  โถปัสสาวะชายเเบบเเขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์


  ขนาด: กว้าง400มม x ยาว360มม x สูง790มม

   

   

 • ECU-05-220-11

  โถปัสสาวะชายเเบบเเขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์


  ขนาด: กว้าง295มม x ยาว290มม x สูง510มม

   

   

 • ECU-06-220-11

  โถปัสสาวะชายเเบบเเขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์


  ขนาด: กว้าง490มม x ยาว305มม x สูง740มม