โถสุขภัณฑ์

โถสุขภัณฑ์
 • ECT-01-104D-11W

  สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนังแบบแขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง350มม x ยาว570มม x สูง350มม

  ระบบชำระล้าง: แบบวอซดาว์น

  *หมายเหตุ : แนะนำใช้กับ Concealed Tank รุ่น ECP-01-224-11 และ แป้นกด ECP-01-824-50 หรือตามแบบที่มีให้เลือก

   

   

 • ECT-01-111D-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น Riviera-I


  • ขนาด: กว้าง360มม x ยาว672มม x สูง735มม
  • ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท
  • ฝารองนั่งวัสดุ UF แบบ Soft-close
  • ระบบฟลัช: WDI ฟลัชคู่ 3/6 ลิตร
  • ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม
  • มาพร้อม สายน้ำดีสแตนเลส 16″, ยางกันกลิ่น 1 ชุด
  • อะไหล่: ECP-01-322-11 , ECP-01-400-11 , ECP-01-524-11 , ECP-01-604-11 , ECP-01-801-55
 • ECT-02-111D-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว


  • ขนาด: กว้าง420มม x ยาว690มม x สูง610มม
  • ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท
  • ฝารองนั่งวัสดุ UF แบบ Soft-close
  • ระบบฟลัช: WDI ฟลัชคู่ 3/6 ลิตร
  • ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม
  • มาพร้อม สายน้ำดีสแตนเลส 16″, ยางกันกลิ่น 1 ชุด
  • อะไหล่: ECP-01-604-50 , ECP-01-801-55 , ECP-02-400-11 , ECP-02-524-11 , ECP-03-321-11
 • ECT-03-111D-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น Riviera-II


  • ขนาด: กว้าง370มม x ยาว690มม x สูง790มม
  • ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท
  • ฝารองนั่งวัสดุ UF แบบ Soft-close
  • ระบบฟลัช: WDI ฟลัชคู่ 3/6 ลิตร
  • ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม
  • มาพร้อม สายน้ำดีสแตนเลส 16″, ยางกันกลิ่น 1 ชุด

   

 • ECT-04-122S-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว


  • ขนาด: กว้าง460มม x ยาว720มม x สูง640มม
  • ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท
  • ฝารองนั่งวัสดุ UF แบบ Soft-close
  • ระบบฟลัช: WDI ฟลัชเดี่ยว 6 ลิตร
  • ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม
  • มาพร้อม สายน้ำดีสแตนเลส 16″, ยางกันกลิ่น 1 ชุด

   

 • ECT-05-122S-11

  สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว


  • ขนาด: กว้าง460มม x ยาว720มม x สูง640มม
  • ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท
  • ฝารองนั่งวัสดุ UF แบบ Soft-close
  • ระบบฟลัช: WDI ฟลัชเดี่ยว 6 ลิตร
  • ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม
  • มาพร้อม สายน้ำดีสแตนเลส 16″, ยางกันกลิ่น 1 ชุด

   

 • GCT-01-123-11

  สุขภัณฑ์แบบใช้ฟลัชวาล์ว (สินค้าไม่รวมฟลัชวาล์ว)


  • ขนาด: กว้าง345มม x ยาว685มม x สูง755มม
  • ระบบชำระล้าง: แบบวอซดาว์น
  • ระบบฟลัช: ฟลัชเดี่ยว 4.5 ลิตร
  • ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม
  • แนะนำให้ใช้คู่กับ: ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ GV-01-311-50
 • GCT-01-201D-11

  สุขภัณฑ์สองชิ้น


  • ขนาด: กว้าง345มม x ยาว685มม x สูง755มม
  • ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท
  • ฝารองนั่งวัสดุ PP แบบ Soft-close
  • ระบบฟลัช: ฟลัชคู่ 3/6 ลิตร
  • ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม
  • มาพร้อม สายน้ำดีสแตนเลส 16″, ยางกันกลิ่น 1 ชุด
  • อะไหล่: GCP-01-321-11 , GCP-01-400-11 , GCP-01-524-11 , GCP-01-604-50 , GCP-01-901-55 , GCP-01-904-11 , GCP-01-906-11
 • GCT-01-222S-11

  สุขภัณฑ์สองชิ้น


  • ขนาด: กว้าง345มม x ยาว685มม x สูง755มม
  • ระบบชำระล้าง: แบบไซฟอนิคเจท
  • ฝารองนั่งวัสดุ PP แบบ Soft-close
  • ระบบฟลัช: ฟลัชเดี่ยว 6 ลิตร
  • ท่อน้ำทิ้ง: แบบ S-Trap ระยะ 300มม
  • มาพร้อม สายน้ำดีสแตนเลส 16″, ยางกันกลิ่น 1 ชุด
  • อะไหล่: GCP-01-321-11 , GCP-01-726-50 , GCP-01-901-55 , GCP-01-904-11 , GCP-01-906-11 , GCP-02-420-11 , GCP-02-524-11