fbpx
 • อะไหล่

  อะไหล่

 • รุ่นบรู๊ค

  รุ่นบรู๊ค

 • รุ่นแฟเซท

  รุ่นแฟเซท

 • รุ่นสเต็ม

  รุ่นสเต็ม

 • รุ่นโมเดิร์นครอส

  รุ่นโมเดิร์นครอส

 • รุ่นเอส

  รุ่นเอส

 • รุ่นอาร์ช

  รุ่นอาร์ช

 • รุ่นอัส

  รุ่นอัส

 • รุ่นออซ

  รุ่นออซ

 • รุ่นร๊อค

  รุ่นร๊อค

 • รุ่นไอซ์

  รุ่นไอซ์

 • รุ่นคริสตัล

  รุ่นคริสตัล

 • ชุดเรนชาวเวอร์

  ชุดเรนชาวเวอร์

 • หัวฝักบัว

  หัวฝักบัว

 • ฝักบัวสายอ่อน

  ฝักบัวสายอ่อน

 • ชุดราวเลื่อน

  ชุดราวเลื่อน

 • สายฝักบัว

  สายฝักบัว

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

 • ชุดสายฉีดชำระ

  ชุดสายฉีดชำระ

 • สะดืออ่างล้างหน้า

  สะดืออ่างล้างหน้า

 • ฟลัชวาล์ว

  ฟลัชวาล์ว

 • ท่อน้ำทิ้ง

  ท่อน้ำทิ้ง

 • BAP5-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด (ท่อตรง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-123-50

  ท่อน้ําทิ้งแบบพีแทรป (P-Trap) ยาว 26 ซม. (สแตนเลส 201)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-123-50(S)

  ท่อน้ําทิ้งแบบพีแทรป (P-Trap) ยาวพิเศษแนวนอน 34 ซม. (สแตนเลส 201)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-254-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-325-11B

  ชุดสายฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-01-325-50

  ชุดสายฉีดชําระสีโครเมียม พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-01-422-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบ 2 ทาง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 10.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-01-901-00

  สายฝักบัวสแตนเลสสีโครเมียม (สายยาว 125 ซม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-02-112-50

  ท่อน้ําทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม. (Zinc)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-02-112-50(S)

  ท่อน้ําทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม. (Zinc)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-02-234-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-03-253-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบแป้นกด


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-03-472-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ํา


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-04-325-35

  ชุดสายฉีดชําระสีขว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีเขียว)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว, เขียว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-04-411-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ํา


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 11.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GA-05-325-37

  ชุดสายฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีฟ้า)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว, ฟ้า
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-91-490-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 13 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GB-10-121-50

  ขอแขวนผ้า


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GB-10-221-50

  ท่ีวางสบู่แบบตะแกรง


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GB-10-321-50

  ท่ีใส่กระดาษชําระ


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GB-10-523-50

  ท่ีแขวนผ้า


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GB-10-621-50

  ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GB-10-622-50

  ราวแขวนผ้าคู่ (ความยาว 60 ซม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GB-10-722-50

  ชั้นวางของ (ควมยาว 60 ซม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : สังกะสี
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม