ชุดสายฉีดชำระ

ชุดสายฉีดชำระ
 • GA-01-325-11B

  ชุดสายฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-01-325-50

  ชุดสายฉีดชําระสีโครเมียม พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-04-325-35

  ชุดสายฉีดชําระสีขว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีเขียว)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว, เขียว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GA-05-325-37

  ชุดสายฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีฟ้า)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว, ฟ้า
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • OA-01-325-11

  ชุดสายฉีดชําระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 9.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS