ฝักบัวสายอ่อน

ฝักบัวสายอ่อน
 • GS-02-271-11

  ฝักบัวสายอ่อนสีขาว ปรับน้ํา 1 ระดับพร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GS-02-271-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเม่ียม ปรับน้ํา 1 ระดับ พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GS-03-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ํา 3 ระดับ พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • GS-06-211-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ํา 1 ระดับ พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS