fbpx
 • อะไหล่

  อะไหล่

 • ก๊อกน้ำ

  ก๊อกน้ำ

 • อุปกรณ์ในห้องน้ำ

  อุปกรณ์ในห้องน้ำ

 • รุ่นอัลพิน่า

  รุ่นอัลพิน่า

 • รุ่นออนนิค

  รุ่นออนนิค

 • รุ่นสเเตนเลส

  รุ่นสเเตนเลส

 • ตะเเกรงกันกลิ่น

  ตะเเกรงกันกลิ่น

 • รุ่นเครก

  รุ่นเครก

 • รุ่นเเอมเบอร์

  รุ่นเเอมเบอร์

 • รุ่นแอสเธอร์

  รุ่นแอสเธอร์

 • รุ่นฟลามิงโก

  รุ่นฟลามิงโก

 • รุ่นบิ๊กเบน

  รุ่นบิ๊กเบน

 • รุ่นเมจิค

  รุ่นเมจิค

 • รุ่นเซอคอน

  รุ่นเซอคอน

 • รุ่นเวอร์โก้

  รุ่นเวอร์โก้

 • รุ่นดราโก้

  รุ่นดราโก้

 • รุ่นแคสเตอร์

  รุ่นแคสเตอร์

 • รุ่นฮอว์ก

  รุ่นฮอว์ก

 • รุ่นซาวาน่า

  รุ่นซาวาน่า

 • รุ่นไอริส

  รุ่นไอริส

 • รุ่นสวอน

  รุ่นสวอน

 • รุ่นแอลฟา

  รุ่นแอลฟา

 • รุ่นแกมม่า

  รุ่นแกมม่า

 • รุ่นซิกม่า

  รุ่นซิกม่า

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

 • ก๊อกผสม

  ก๊อกผสม

 • ก๊อก Sensor / ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ

  ก๊อก Sensor / ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ

 • รุ่นโทปาซ

  รุ่นโทปาซ

 • รุ่นการ์เนต

  รุ่นการ์เนต

 • ชั้นวางผ้า

  ชั้นวางผ้า

 • ชุดเรนชาวเวอร์

  ชุดเรนชาวเวอร์

 • หัวฝักบัว

  หัวฝักบัว

 • ฝักบัวสายอ่อน

  ฝักบัวสายอ่อน

 • ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ

  ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ

 • ท่อลอย

  ท่อลอย

 • ฟลัชวาล์ว

  ฟลัชวาล์ว

 • ชุดอุปกรณ์อาบน้ำ

  ชุดอุปกรณ์อาบน้ำ

 • 00Z320-50-C-PO

  ชุด handle ก๊อกกด

  BAP1-50, BAP5-50, BAP6-50


  Ø35×85.5 mm.


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • 21605

  สายฝักบัวสายอ่อน 5 ช้ัน (Chromalux Supreme) ยาว 150 ซม. พร้อมข้อต่อแบบ Swivel cone


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง/พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BA01-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายอะคริลิคและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

  ฿740 ฿450
 • BA03-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีขาว ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

  ฿580 ฿350
 • BAD1-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบลูกยางสายโซ่


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD2-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อบอัพ


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD3-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD4R-50

  สะดืออ่างล้างหน้า แบบกดแป้นใหญ่


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD5-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAP1-50

  ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 0.25 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAP5-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด (ท่อตรง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAP6-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด (ท่อโค้ง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAP8-50R1

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด ระยะติดตั้ง 47 มม. (ท่อตรง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAP9-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด ระยะติดตั้ง 75 มม. (ท่อโค้ง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT2-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-TRAP) ยาว 26 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT2S-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-TRAP) ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT3-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT3S-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV1-50

  ฟลัชวาล์วชักโครก แบบก้านโยก (ท่อตรง)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม วัสดุ : ทองเหลือง ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV17-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV17B-50

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV18-50(B)

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV18-50(E)

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BFV19-50(B)

  ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
  ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
  (ใช้พลังงานไฟฟ้า) / (ใช้พลังงานแบตเตอรี่)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 1.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม