ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ

ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ
 • BAD1-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบลูกยางสายโซ่


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD2-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อบอัพ


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD3-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD4R-50

  สะดืออ่างล้างหน้า แบบกดแป้นใหญ่


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAD5-50

  สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT2-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-TRAP) ยาว 26 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT2S-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-TRAP) ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT3-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BAT3S-50

  ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BW01-11

  ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (สายยาว 120 ซม.)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BW01-50

  ชุดฉีดชำระสีโครเมียม พร้อมสายและขอแขวน (สายอะครีลิคยาว 120 ซม.)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BW01-50S

  ชุดฉีดชำระสีโครเมียม พร้อมสายและขอแขวน (สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS /สาย สแตนเลส
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BW91B-50

  กระจกเงา ทรงโค้ง ขนาด 45×60 ซม. แกะลาย


  วัสดุ : กระจก

 • BW92-50

  กระจกเงา ทรงแปดเหลี่ยม ขนาด 45×60 ซม.


  วัสดุ : กระจก

 • BW93-50

  กระจกเงา ทรงรี
ขนาด 45×60 ซม.


  วัสดุ : กระจก

 • BW93A-50

  กระจกเงา ทรงรี
ขนาด 45×60 ซม. แกะลาย


  วัสดุ : กระจก

 • BW93B-50

  กระจกเงา ทรงรี
ขนาด 45×60 ซม. แกะลาย


  วัสดุ : กระจก

 • BW93C-50

  กระจกเงา ทรงรี
ขนาด 45×60 ซม. แกะลาย


  วัสดุ : กระจก

 • BW94B-50

  กระจกเงา ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 45×60 ซม. แกะลาย


  วัสดุ : กระจก

 • EB71-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • EB73-50

  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 13.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • EB74-11

  ชุดฉีดชำระสีขาวครบชุด พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • EB74-50

  ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยมครบชุด พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • GAA-001-325

  ชุดเซ็ทก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ําดี


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 5.1 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี :
  วัสดุ :
  ชนิดผิวเคลือบ :