ชุดเรนชาวเวอร์

 • KRS-002-780

  ก๊อกผสมยืนอาบติดผนังพร้อมชุดฝักบัว และฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ก๊อกน้ำ 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-018-780R1

  ก๊อกผสมยืนอาบติดผนังพร้อมชุดฝักบัว และฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ก๊อกน้ำ 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 5.4 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 7.4 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-027-720R1

  ก๊อกผสมอ่างอานน้ำติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
  และฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ก๊อกน้ำ 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-031-000R1

  ชุด Rain Shower,
  พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด
  พร้อมสายต่อเข้าก๊อก (ไม่รวมก๊อกน้ำ)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 4 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 7.4 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-031-760

  ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง GF-25-760-50
  พร้อม ชุด Rain Shower,
  และฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด
  พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 3.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-031-870

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง KF-25-870-50
  พร้อม ชุด Rain Shower,
  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 4.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 6.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-033-000

  ชุด Rain Shower
  พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก (ไม่รวมก๊อกน้ำ)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 7.9 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-033-870

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง MJ30-50 พร้อม ชุด Rain Shower,
  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 3.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-035A-000

  ชุด Rain Shower
  ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือต่อกับก๊อกน้ำเย็นได้
  พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 4.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-035A-870

  ก๊อกเดี่ยวติดผนัง KF-12-870-50
  พร้อม ชุด Rain Shower,
  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียมครบชุด พร้อมสายต่อเข้าก๊อก


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 3.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 4.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KRS-073-780-53

  ก๊อกผสมยืนอาบติดผนังพร้อมชุดฝักบัว และฝักบัวสายอ่อนสีโรสโกลด์ครบชุด


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ก๊อกน้ำ 10 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: ฝักบัวสายอ่อน 7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: หัวฝักบัว 7.2ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โรสโกลด์
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : PVD (Physical Vapour Deposition)