fbpx

ตะเเกรงกันกลิ่น

 • KA-40-831-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยม ต่อท่อ พีวีซี ขนด 1.5-2.5 นิ้ว หน้าแปลน 3.5 นิ้ว


  สี : สแตนเลส
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304

 • KA-40-832-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยม ไม่มีท่อต่อ สําหรับท่อ พีวีซี ขนด 2-2.5 นิ้ว หน้าแปลน 3.5 นิ้ว


  สี : สแตนเลส
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304

 • KA-40-833-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยม
ไม่มีท่อต่อ สําหรับท่อ พีวีซี ขนด 3 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว


  สี : สแตนเลส
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304

 • KA-41-831-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยม
ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 1.5-3 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว


  สี : สแตนเลส
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304

 • KA-41-832-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยม
ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว


  สี : สแตนเลส
  วัสดุ : สแตนเลส SUS304

 • KA-46-832-ST

  รางน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยมพร้อมตุ้มถ่วงกันเเมลง ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2-3 นิ้ว หน้าแปลน 4×32 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • อัตราการระบายน้ำ 18ลิตร/นาที
 • KA-47-832-ST

  รางน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยมพร้อมตุ้มถ่วงกันเเมลง ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2-3 นิ้ว หน้าแปลน 4×24 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • อัตราการระบายน้ำ 18ลิตร/นาที
 • KA-48-832-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยมพร้อมตุ้มถ่วงกันเเมลง ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2-3 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • อัตราการระบายน้ำ 14ลิตร/นาที
 • KA-49-832-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยมพร้อมตุ้มถ่วงกันเเมลง ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2-2.5 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • อัตราการระบายน้ำ 18ลิตร/นาที
 • KA-50-832-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยมพร้อมตุ้มถ่วงกันเเมลง ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2-3.5 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • อัตราการระบายน้ำ 18ลิตร/นาที
  • สามารถกลับด้านฝาเพื่อติดแผ่นกระเบื้องได้
 • KA-51-832-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยมพร้อมตุ้มถ่วงกันเเมลง ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2-3.5 นิ้ว หน้าแปลน 4×8 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • อัตราการระบายน้ำ 18ลิตร/นาที
  • สามารถกลับด้านฝาเพื่อติดแผ่นกระเบื้องได้
 • KA-52-832-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยมพร้อมตุ้มถ่วงกันเเมลง ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2-3.5 นิ้ว หน้าแปลน 4×12 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • อัตราการระบายน้ำ 18ลิตร/นาที
 • KA-53-832-ST

  ตะแกรงน้ําทิ้งกันกลิ่นแบบเหลี่ยมพร้อมตุ้มถ่วงกันเเมลง ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 2-3.5 นิ้ว หน้าแปลน 4×12 นิ้ว


  • สี : สแตนเลส
  • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  • อัตราการระบายน้ำ 18ลิตร/นาที