ฝักบัวสายอ่อน

ฝักบัวสายอ่อน
 • BA01-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายอะคริลิคและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BA03-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีขาว ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-01-251-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 1 ระดับ พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-02-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.5 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-03-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 12 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 12 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-04-255-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 5 ระดับ ขนาด Ø 9.8 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-06-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.5 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-07-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.2 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-08-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.8 ซม.พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-09-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.5 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-10-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 10 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-10-215-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 5 ระดับ ขนาด Ø 10 ซม. พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 4.6 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • KS-11-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 14 ซม.พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KS-12-213-11

  ฝักบัวสายอ่อนสีขาว ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 14 ซม.พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ขาว
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KS-12-213-50

  ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมียม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 14 ซม.พร้อมสายโลหะและขอแขวน


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม