รุ่นเซอคอน

รุ่นเซอคอน
 • KB-11-111-50

  ขอแขวนผ้า


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KB-11-312-50

  ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KB-11-511-50

  ห่วงแขวนผ้า


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KB-11-611-50

  ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KB-11-612-50

  ราวแขวนผ้าคู่ (ความยาว 60 ซม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KB-11-712-50

  ชั้นวางของกระจก (ความยาว 50 ซม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KB-11-912-50

  ชั้นวางผ้า
  ขนาด 600×141.5×223 มม. (Ø 20 มม.)


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม