หัวฝักบัว

หัวฝักบัว
 • KS-04-113-50

  ฝักบัวก้านแข็ง แบบก้านเล็ก ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 12 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KS-04-313-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบวงกลม ขนาด Ø 25 ซม. (พลาสติก ABS)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KS-04-352-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20×20 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 7.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • KS-06-312-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบกลม ขนาด Ø 20 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  ชนิดผิวเคลือบ : สแตนเลส

 • KS-06-313-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบกลม ขนาด Ø 30 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  ชนิดผิวเคลือบ : สแตนเลส

 • KS-06-352-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20×20 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  ชนิดผิวเคลือบ : สแตนเลส

 • KS-06-353-50

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30×30 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.5 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : สแตนเลส SUS304
  ชนิดผิวเคลือบ : สแตนเลส

 • KS-08-111-50

  ฝักบัวก้านแข็ง แบบก้านเล็ก ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø 6.5 ซม.


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  วัสดุ : ทองเหลือง
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม