ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์อินฟินิตี้

ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์อินฟินิตี้
 • B2850QD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีขาว)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • B28CBQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีฟ้า)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมี่ยม/ฟ้า
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • B28COQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีส้ม)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

  สี : โครเมี่ยม/Orange
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • B28CPQD/T1N

  ฝักบัวสายอ่อน 2 ฟังก์ชั่น พร้อมสายยาว 150 ซม. และขอแขวน รุ่น Infinity 120 UNO (สีชมพู)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 6.2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ชมพู
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BY300R50/T1N

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบกลม รุ่น Infinity ขนาด 300 mm. (สีขาว)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ:1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ขาว
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BY300RCB/T1N

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบกลม รุ่น Infinity ขนาด 300 mm. (สีฟ้า)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ฟ้า
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BY300RCO/T1N

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบกลม รุ่น Infinity ขนด 300 mm. (สีส้ม)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ส้ม
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม

 • BY300RCP/T1N

  หัวฝักบัวก้านแข็ง Rain Shower แบบกลม รุ่น Infinity ขนาด 300 mm. (สีชมพู)


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.7 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมี่ยม/ชมพู
  วัสดุ : พลาสติก ABS
  ชนิดผิวเคลือบ : นิกเกิล-โครเมียม