รุ่นลิปส์

รุ่นลิปส์
 • BLS.001.05N

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีโครม


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : โครเมียม
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BLS.001.13C

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีทอง PVD


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ทอง PVD
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BLS.001.PP/KF

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีชมพู


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : ชมพู
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BLS.001.RRN

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีแดง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : แดง
  วัสดุ : พลาสติก ABS

 • BLS.001.YY/KF

  หัวฝักบัว รุ่น Lips สีเหลือง


  แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 1 บาร์
  อัตราการไหลของน้ำ: 8.3 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


  สี : เหลือง
  วัสดุ : พลาสติก ABS