fbpx

Product Tag - ราวทรงตัว

 • KB-12-831-ST120

  ราวทรงตัวขนาดความยาว 120 ซม. Ø32 มม.

  วัสดุ: สแตนเลส 304

  สี: สเเตนเลสด้าน

  ขนาด: 1200 มม. x Ø32 มม.

  รับน้ำหนัก: ชุดพุกยึดผนังรับแรงกดได้สูงสุด 150 kgf

   

 • KB-12-831-ST35

  ราวทรงตัวขนาดความยาว 35 ซม. Ø32 มม.

  วัสดุ: สแตนเลส 304

  สี: สเเตนเลสด้าน

  ขนาด: 350 มม. x Ø32 มม.

  รับน้ำหนัก: ชุดพุกยึดผนังรับแรงกดได้สูงสุด 150 kgf

   

 • KB-12-831-ST60

  ราวทรงตัวขนาดความยาว 60 ซม. Ø32 มม.

  วัสดุ: สแตนเลส 304

  สี: สเเตนเลสด้าน

  ขนาด: 600 มม. x Ø32 มม.

  รับน้ำหนัก: ชุดพุกยึดผนังรับแรงกดได้สูงสุด 150 kgf

   

 • KB-12-831-ST90

  ราวทรงตัวขนาดความยาว 90 ซม. Ø32 มม.

  วัสดุ: สแตนเลส 304

  สี: สเเตนเลสด้าน

  ขนาด: 900 มม. x Ø32 มม.

  รับน้ำหนัก: ชุดพุกยึดผนังรับแรงกดได้สูงสุด 150 kgf

   

 • KB-12-832-ST(L)

  ราวทรงตัวรูปตัวเเอลขนาด 60 x 40 ซม. Ø32 มม.

  วัสดุ: สแตนเลส 304

  สี: สเเตนเลสด้าน

  ขนาด: 600 x 400 มม. x Ø32 มม.

  รับน้ำหนัก: ชุดพุกยึดผนังรับแรงกดได้สูงสุด 150 kgf

   

 • KB-12-833-ST(T)

  ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70 x 60 ซม. Ø32 มม.

  วัสดุ: สแตนเลส 304

  สี: สเเตนเลสด้าน

  ขนาด: 700 x 600 มม. x Ø32 มม.

  รับน้ำหนัก: ชุดพุกยึดผนังรับแรงกดได้สูงสุด 150 kgf

   

 • KB-12-834-ST(V)

  ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30 x 30 ซม. Ø32 มม.

  วัสดุ: สแตนเลส 304

  สี: สเเตนเลสด้าน

  ขนาด: 300 x 300 มม. x Ø32 มม.

  รับน้ำหนัก: ชุดพุกยึดผนังรับแรงกดได้สูงสุด 150 kgf

   

 • KB-12-839-ST(S)

  ราวทรงตัวแบบสวิงสำหรับโถสุขภัณฑ์ Ø32 มม.

  วัสดุ: สแตนเลส 304

  สี: สเเตนเลสด้าน

  ขนาด: Ø32 มม.

  รับน้ำหนัก: ชุดพุกยึดผนังรับแรงกดได้สูงสุด 150 kgf