Product Tag - สุขภัณฑ์แบบหม้อน้ำซ่อนผนัง

  • ECT-01-104D-11W

    สุขภัณฑ์หม้อน้ำซ่อนผนังแบบแขวนผนัง


    ขนาด: กว้าง350มม x ยาว570มม x สูง350มม

    ระบบชำระล้าง: แบบวอซดาว์น

    *หมายเหตุ : แนะนำใช้กับ Concealed Tank รุ่น ECP-01-224-11 และ แป้นกด ECP-01-824-50 หรือตามแบบที่มีให้เลือก