fbpx

Product Tag - อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์

 • ECW-01-200-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง520มม x ยาว320มม x สูง140มม

   

   

  ฿3,280
 • ECW-01-200-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง400มม x ยาว400มม x สูง150มม

   

   

  ฿6,540
 • ECW-01-200F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง410มม x ยาว410มม x สูง165มม

   

   

  ฿2,950
 • ECW-01-210-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง590มม x ยาว390มม x สูง130มม

   

   

  ฿4,760
 • ECW-01-210-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง390มม x ยาว390มม x สูง140มม

   

   

  ฿6,540
 • ECW-01-211F-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง420มม x ยาว420มม x สูง130มม

   

   

  ฿7,060
 • ECW-01-220-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง490มม x ยาว310มม x สูง150มม

   

   

  ฿4,100
 • ECW-01-220-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง490มม x ยาว310มม x สูง150มม

   

   

  ฿6,540
 • ECW-01-221-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว380มม x สูง120มม

   

   

  ฿4,260
 • ECW-02-200-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง400มม x ยาว400มม x สูง165มม

   

   

  ฿3,610
 • ECW-02-210-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง600มม x ยาว385มม x สูง130มม

   

   

  ฿4,100
 • ECW-02-210-55

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง495มม x ยาว390มม x สูง150มม

   

   

  ฿7,060
 • ECW-02-221-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง595มม x ยาว420มม x สูง155มม

   

   

  ฿5,410
 • ECW-03-210-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง490มม x ยาว370มม x สูง135มม

   

   

  ฿3,440
 • ECW-03-211F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง460มม x ยาว460มม x สูง160มม

   

   

  ฿3,280
 • ECW-04-211F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์(มีรูน้ำล้น)


  ขนาด: กว้าง600มม x ยาว420มม x สูง130มม

   

   

  ฿5,400
 • ECW-05-211F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์


  ขนาด: กว้าง800มม x ยาว500มม x สูง140มม

   

   

  ฿8,020
 • ECW-06-211F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบวางบนเคาน์เตอร์(มีรูน้ำล้น)


  ขนาด: กว้าง490มม x ยาว445มม x สูง145มม

   

   

  ฿5,260