Product Tag - อ่างล้างหน้าแบบเเขวนผนัง

 • ECW-03-111F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง510มม x ยาว410มม x สูง160มม

   

   

 • ECW-03-111F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว415มม x สูง175มม

   

   

 • ECW-03-131F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง450มม x ยาว275มม x สูง160มม

   

   

 • ECW-04-111F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง485มม x ยาว430มม x สูง385มม

   

   

 • ECW-04-121F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง480มม x ยาว430มม x สูง345มม

   

   

 • ECW-05-511F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง500มม x ยาว400มม x สูง200มม

   

   

 • ECW-06-511F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนัง


  ขนาด: กว้าง600มม x ยาว400มม x สูง200มม

   

   

 • ECW-07-121F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนังพร้อมขารองอ่างเเบบยาว


  ขนาด: กว้าง530มม x ยาว450มม x สูง825มม

   

   

 • ECW-08-121F-11

  อ่างล้างหน้าเเบบเเขวนผนังพร้อมขารองอ่างเเบบสั้น


  ขนาด: กว้าง530มม x ยาว450มม x สูง545มม